Hesus Aking Diyos

Hesus Ikaw ay aking Diyos
Kailanma'y di magbabago
Kailanma'y di magbabago
Ikaw ang Diyos ng buhay ko
Hesus Ikaw ay aking Diyos
Kailanma'y di magbabago
Kailanma'y di magbabago
Ikaw ang Hari ng buhay ko

Noon pa ma'y ikaw ang Diyos
Ang Haring sinasamba
Hanggang ngayon di nagbabago
Kahit kailan di magbabago
Hesus Ika'y Anak ng Diyos
Na aming manunubos
Sa Iyo kami ay luluhod
Pagkat dakila Ka Hesus

Hallelujah! Hallelujah!
Ikaw ang Alpha at Omega
Ang Salitang Manlilikha
Sa buhay ko ay pagpapala
Hallelujah! Hallelujah!
Ikaw ang Alpha at Omega
Ang Salitang Manlilikha
Aming Diyos purihin Ka

Kagalakang di mapigilan
'Pagkat Ikaw ang aking daan
Tungo sa aking kaligtasan
At buhay na walang hanggan
Kagalakang di mapigilan
Ika'y kalinga ko't gabay
Ang Dakilang Manggagamot
Laging tapat kailanman

Saan mang dako at lugar
Dakila Ka't makapangyarihan
Sadyang Diyos na makatarungan
Pag-ibig Mo'y walang hanggan
Hesus Ikaw ang aming Diyos
Ikaw lang ang papupurihan
Itataas ang Iyong Pangalan
Ikaw lamang aming Hesus

Home