Hesus Ikaw ang Diyos

Salamat sa Kalbaryo
At buhay na inalay Mo
Sa dugo Mong tumigis
Mga sala ko
Ay ganap nang nalinis

Salamat sa paglingap
Sa puso kong naghahanap
Sa'Yo ko lang natagpuan
Pagmamahal
At buhay na walang hanggan

Koro:
Hesus, Ikaw ang Diyos
(Na) nagpakumbaba
Karapat-dapat sa pagsamba
Purihin Ka Ama
Ngayo'y iaalay
Lakas kong taglay
Lahat-lahat ibibigay
Maging itong buhay

Salamat sa pangakong
Buhay sa kabilang dako
Sa kayamanan ma'y salat
Biyaya Mo'y sapat
Panginoon Ika'y tapat

Ang banal na Espiritu
Ang inaasahan ko
Pagkat dito nagmumula
Iyong mga gawa
Kilos ng Diyos na dakila

Home