Higit Ang Pagibig ni Hesus

Kapag ang langit ay sadyang maulap
At suliranin mo sa yo'y nagpapahirap
Na kung ika'y nagaalinlangan
sa kanyang kapangyarihan
Manalangin ka't ika'y pakikinggan…

Simulan mong pagmasdan
ang kapaligiran
Mamamangha ka sa angkin
niyang kagandahan
Mga ibong ngaawitan, bulaklak
na nagagandahan
Di ba't mahal sila ng Dios kailan pa man.

Ngunit higit ang pag-ibig Niya sa'Yo
Higit sa bawat nilikha Niya sa mundo
Kung ang mga halaman
ay kaniyang inaalagaan
Lalo ka Niyang iniingatan

Ngunit higit ang pagibig ni Hesus
Higit sa bawat suliraning taglay mo
Mga hirap at pasanin mo'y
kanyang lulunasan
Lalo ka Niyang pakaiingatan.

Home