Himig Panlangit

O, kaysarap umawit
awiting makalangit
Puso mo'y umiindak
Sa tuwa, sa galak, ligaya.

Pagkat damang-dama mo
Sa iyong inaawit
Nagbubunyi pati anghel
sa Langit
Sa tuwa, sa galak, ligaya.

Mga awitng makalangit
Ibang ligaya sayo'y hatid
Na hindi kayang tumbasan
Anumang awiting makasanlibutan.

Kayat ang buhay nami'y dati'y
nagdurusa
Ngunit ngayo'y masigla na't masaya
Mula nang si Hesus ay makilala.

La la la la la la la
Puso mo'y umiindak
Sa tuwa, sa galak, sa ligaya.

Home