Hiram Sa Diyos

Hiram sa Diyos ang aking buhay
Ikaw at ako'y tanging handog lamang
Di ko ninais na ako'y isilang
Ngunit salamat dahil may buhay

Ligaya ko nang ako'y isilang
'Pagkat tao ay mayroong dangal
Sino'ng may pag-ibig, sino'ng nagmamahal
Kundi ang taong Diyos ang pinagmulan

Kung di ako umibig, kung di ko man
bigyang halaga
Ang buhay ko'y handog
Ang buhay kong hiram sa Diyos
Kung di ako magmamahal sino ako?

Home