Huni Ng Ibon

Huni ng ibon at daloy ng alon
Nagpapaalala sa atin
Ihip ng hangin sa ating damdamin
Ay may nais ipahatid
Ang kalawakan sa katahimikan
Ay may ibig ipabatid
Lupa at langit sabay sa pag-awit
Ng luwalhati

Ating purihin, purihin
Purihin ang Diyos
Oh, purihin, purihin
Purihin ang Diyos
Sa'ting puso at isip
Sa salmo at awit
Purihin, purihin ang Diyos

Sikat ng araw tila pumupukaw
Sa atin upang manalangin
Upang sa diwa at katotohanan
Ang Diyos ay ating sambahin
Sangnilikha Niya ay ating kasama
Sa inaasam na daing
At sa ating buhay ay maipamuhay
Kaniyang bilin

Home