Sinasamba Kita, O Dios

Sinasamba Kita, O Dios,
Walang katulad Mo;
Aming Amang mapagmahal
Ito ang panalangin ko:

Ang makita Ka
Nilang lahat sa buhay ko.
Sinasamba Kita, O Dios,
Walang katulad Mo.

Home