Ibigay ang Lahat

Kung walang sigla ang iyong buhay,
(At) Para kang paikot-ikot lamang;
Ang pangarap mong walang katuparan,
Ilagak mo kay Kristong paanan.

Ibigay ang lahat, kay Hesus ilagak,
Nabigo mong pangarap, pusong wasak.
Ibigay ang lahat, kay Hesus ilagak,
Lungkot mo'y papalitan Niya ng galak.

Di Niya sinabing laging may araw,
O kaya'y hindi na uulan.
Siya ay nangako ng pusong payapa,
Pagsubok man at hirap ay magbanta.

Home