Ikaw Lamang (Medley)

O Diyos sa kabutihan Mo,
Ako'y naririto
Upang magpuri sa Iyo.
O Diyos sa kabanalan Mo,
Nalulugod ako;
Buhay ay iaalay ko.

Ikaw lamang
Ang nagtiwala sa akin;
O Diyos di kita bibiguin.
Magtatapat sa'yo,
Maglilingkod ako;
O Diyos, kaybuti Mo.

Napakabuti Mo,
O aming Diyos Ama
Sa'yong likha, luluwalhatiin Ka
Napakabuti Mo,
hindi Ka nagbabago
Noon, ngayon, kailan pa man
Sa buhay ko'y tapat (Ikaw).

Ikaw ang aking kanlungan
at kapayapaan
Ang dulot Mo ay pag-asa
Tugon ko'y pagsamba
Pasani'y naglalaho
Sa'ting pagtatagpo
Ang buong puso at buhay
Sa'Yo'y iaalay.

Diyos ikaw ay karapat-dapat
Pag-alayan ng pagsamba
Pagmamahal at pagdakila
Alay sa'Yo, aming Ama.
Diyos ikaw ay karapat-dapat
Pag-alayan ng pagsamba
Aming hangarin
Ang Ikaw ay sambahin.

Sinasamba Kita, O Dios,
Walang katulad Mo;
Aming Amang mapagmahal
Ito ang panalangin ko:
Ang makita Ka
Nilang lahat sa buhay ko.
Sinasamba Kita, O Dios,
Walang katulad Mo.

Home