Inaring Ganap

Alam kong ako'y nagkasala Sa'yo
At alam ko ring
Hindi karapat-dapat Sa'yo
Kaya narito ang buhay ko
Ako'y humihingi ng tawad Sa'yo

Alam kong sa aking pagbabalik
Pagpapatawad Mo ay makakamit
Sa buhay kong makasalanan
Ngayo'y naging bago't naging makulay

Pinatawad Mo ang mga kasalanan ko
Nang ako'y manumbalik Sa'yo
Ginawa Mo akong karapat-dapat
At ako'y minahal nang tapat
At ngayo'y inari Mong ganap

Ngayong ako Sa'yo ay nagbalik
Ako'y tulungan Mong
Huwag magkamali
Habang ako ay nabubuhay
Naging tapat Sa'yo't maging matibay

Home