Itataas Ko ang Dakilang Ngalan Mo

Dati, sunud-sunuran lang
sa takbo nitong mundo;
alipin ng kasalanan ko
Ngunit, nang Ika'y tinaggap ko
Buhay ko'y binago
Pinalaya Mong lubos

Itataas ko ang dakilang Ngalan Mo
Luwalhatiin Ka, at pupurihin Ka
Maglilingkod at susunod sa utos Mo
ang buhay kong ito;
gamitin Mo ngayon. . Hesus

Ngayo'y sunud-sunuran na
Sa nais mo sa buhay ko
alipin ng kalooban mo
Mula ng mundo ay talikdan ko
buhay ko'y nabago
kapayapaa'y nakamit ko

Hindi ko kakayanin
Na mawalay sa iyong piling
At kahit na usigin pa
Ako'y sayo pa rin

Home