Itatawid sa Landas

Sa bawat dahon ng aklat ng buhay
Bakas ang luha na tumatangay
Inaanod ang pag asa
unti unting nawawala
Haligi ng munting daigdig ko

Minsa'y naglalamig na rin ang araw
Ihip ng hangin ay gumiginaw
Nanlulumo nalulumbay,
hanap ay isang gabay
Sa piling Mo'y hindi mabibigo

Kahit magunaw man ang daigdig
Lisanin man ng init
ang mundong nanlalamig
Kahit na humayo sa daang
magkabilay bangin
Ikaw pa rin o Dios, Ikaw pa rin

Pag ibig Mo'y hindi magwawakas
Kalinga Mo o Dios ang siyang
magbibigay lakas
Sa anumang panganib ginintuan
ang Yong pagliligtas
Panatag at tiyak, itatawid Mo sa landas

Kung ang tadhanay di alam ang guhit
Pawang sagabal ang sinasabi
Ikaw ang syang tatawagan
at saro ko'y aapawan
Ng pag asang kailanman ay dulot Mo

Itatawid, ililigtas,
Ihahatid hanggang wakas
Hanggang wakas

Home