Kahapon, Ngayon, Magpakailanman

Kay tamis at mal'walhati
ang magtiwala
Si Hesus noon, ngayon
at magpakailanman
Iniibig N'yang lahat sa sala'y lumaya
Kaaliwan sa may lumbay, puri sa Ngalan

Si Hesus noon, ngayon
at magpakailanman
Ang lahat ay magbabago,
Siya'y di kailanman
Puri sa Ngalan, Puri sa Ngalan
Ang lahat ay magbabago,
Siya'y di kailanman

Kaibigang makasalanan,
hanap Niya'y ikaw
Lahat ng sala'y ilapit, gawa'y pagsisihan
Nangungusap sa iyo
ng salitang buhay
Wikang puspos ng pag-irog
at walang hanggan

Lahat ng sakit pinaram
ng Kaniyang kamay
Lahat ng karamdama't
mga kahapisan
Siya na may taglay ng bisa
ng kagalingan
Sa Kaniya ngayo'y
lumapit iyong asahan

Gaya ng nagdaang araw,
Siya'y kaulayaw
Habang panaho'y
kasama sa ating daan
Muli nating Siyang makikita,
anong saya!
Siya na di nagbabago ay makakasama.

Home