Kahit na Kubo

Kahit na kubo ang aming tahanan,
Dito sa lupa'y may kasiyahan,
Pagka't sa langit ay may naghihintay
Na kahariang gintong lantay.

Ako'y may bahay na di nasisira
Doon sa langit na walang hanggan;
Wala ng hapis, at laging sariwa
Sa piling ng Dios na mayaman.

Kahit sa buhay na ito ay mahirap
Ang kaunlayaw ay dusa't saklap
Walang sariling tirahang tiyak
'Pagkat sa langit ako'y may lahat.

Wag kang maawa sa kalagayan ko
'Pagkat sa langit ang aking tungo
Pansamantalang naglalakbay dito
Hanggang humantong sa palasyo.

Home