Kailan Pa

Kailan pa ibibigay
Ang buhay mo't lakas
Sa Kanya na nagbigay sa'yo
Ng buhay na wagas?
Ang Pangalan Niyang banal
Kailan itatanyag,
Kung wala ng pagkakataon
At huli na ang lahat?

At kung ang araw mo'y lumipas na,
Makuha mo pa kayang
Siya ay paglingkuran?
Kailan pa kaya maglilingkod
sa Diyos?
Kung hindi ngayon, kailan pa?

Paano kung wala na
ang isang pagkakataon
Na sa'yo'y nilalaan
ng ating Panginoon
Paano kung pagnanasa'y
wala ng pagtugon
Kailan mo pa ibibigay
ang iyong panahon

Home