Kalakip ng Awitin

Kung mayroon lamang akong
Isang libong buhay
Hindi ‘pagkakait
Lahat sa Iyo’y ibibigay
Gayon pa man sa aking
Nag-iisang taglay
Ilalaan bawat saglit
Upang ibigin Ka
Nang walang humpay

Gaya ng dagat na
Hindi napapagal
Sa pag-alon
Puso ko ay sa ‘Yo
Magmamahal sa habang panahon

Natatanging kayamanan ko’y
Ikaw ay sambahin
Wagas na pagsinta’y
Iyong dinggin
Kalakip ng awitin

Home