Kamangha-mangha

O Diyos, labis akong namamangha
Dahil kay ganda ng'Yong nilikha
Mundo'y puno ng Iyong pagpapala
Sa'yong Salita nagmula

Masdan ang buong sandaigdigan
Ganda'y sadyang'di mapapantayan
Damhin maging ang hangin at ulan
Likha ng Makapangyarihan

Kamangha-mangha, O Diyos
Kapangyarihan Mong taglay
Walang makalulupig
At walang makapapantay
Sa Ngalan Mo, O Diyos
Kami’y magsasaysay
Walang hanggang papuri
ang aming alay

Kamangha-mangha, O Diyos
Kapangyarihan Mong taglay
Walang makalulupig
At walang makapapantay
Sa Ngalan Mo, O Diyos
Ay may'rong tagumpay
Walang hanggang papuri
ang aming alay

Home