Kanyang tutugunin

Sabihin mo lang sa Diyos natin
Bagay na iyong hinihiling
Magtiwala ka't manalangin
Ikay diringgin.

Kabigata'y sabihin lamang
Bawat sandali Siya'y karamay
Di ka Niya pababayaan
Manalig ka.

Maari kang manalangin
At Kanya namang tutugunin
Anuman ang iyong hinihiling
Ay kakamtin
Sa bundok man o batis nando'n
Ang patnubay ng Panginoon
Sa'n mang dako ka pumaroon
Ay nando'n Sya.

Salita N'yay di magbabago,
Lumipas man ang langit at mundo
Mananatili S'yang tapat sayo
Asahan mo.

Home