Kapahayagan

Marami pa akong di alam
Di abot sa Iyong Salita pilitin mang aralan
Ang lawak ng Iyong kaisipan,
Di pa rin abot ng aking isipan
Ang isip, puso ko'y laging nagtatalo
Sa bawat araw ng buhay ko
Ngunit…

Sa kaloob-looban ko
Duon tayong dalawa'y nagtatagpo
Sa kaloob-looban ko
Kung sa'n naroroon ang bahagi Mo
Napapawi ang lahat nang aking agam-agam
Kapag Ikaw na ang nangusap
Dito sa kalooban ko

Iba-iba na ang kahulugan
Sa dapat iisang katotohanan lang naman
Marami nang nagtalikuran
Di na alam ang papanigan
Ang isip, puso nga'y laging nagtatalo
Nasaan na nga ba ang totoo?
Dito…

Sa kaloob-looban ko
Duon tayong dalawa'y nagtatagpo
Sa kaloob-looban ko
Kung sa'n naroroon ang bahagi Mo
Napapawi ang lahat nang aking agam-agam
Kapag Ikaw na ang nangusap
Dito sa kalooban ko

Hindi ko ipagpapalit
Sa dunong na nanggaling sa isip
Ang kapahayagang nagmumula dito
Sa aking puso

Sa kaloob-looban ko
Duon tayong dalawa'y nagtatagpo
Sa kaloob-looban ko
Kung sa'n naroroon ang bahagi Mo
Napapawi ang lahat nang aking agam-agam
Kapag Ikaw na ang nangusap
Dito sa kalooban ko

Home