Kapanatagang Maligaya

Kapanatagang maligaya,
Ang idinulot ng Dios Ama,
Sa kaluluwang nagkasala;
Na naihahanda sa parusa

Ako'y aawit, gabi't araw
Ng pagpupuring walang humpay,
At ang kay Hesus na Pangalan
Purihin nating walang hanggan.

Wagas na handog ng pagsuko,
Wagas na luhog ng pagsamo
Wagas na labi, sampu ng puso;
Ang ihahandog kong pangako.

Wagas na likha ng pag-ibig
Sa Dios at tao'y isusulit,
Upang malayo sa panganib,
At sapitin ko yaong langit.

Home