Kapayapaan

Nang ang buhay ko noo'y
Laging nangangamba
Ang pagluha'y di ko kaya
At walang patutunguhan

O Hesus, nang Ikaw
Nga ang makilala ko
Ang lahat'yong pinanatag
Ang lahat inayos Mo

Kapayapaan na nagmumula sa'yo
Naranasan ko dito sa buhay ko
Kapayapaang no'n pa ma'y hinihintay
Aking Panginoon, sa aking buhay.

Sa gitna man ng unos
Kung ang takot ay ganap
Sa pagtawag kay Hesus
Papayapa ang lahat.

Home