KAUNTI NA LANG

Tila naiinip ang kapatiran
sa pag-aabang ng pangakong pag-agaw
kayrami na ng nanghihina
nananamlay sa pagkilos sa ubasan
ngunit huwag nawa tayong sawaan
'di naman tayo pinababayaan
ng Panginoong sa ati'y tumawag
tayo'y magpalakasan
pagkat mararating din natin ang Kaharian.

Kaunti na lang, kaunti na lang
kaunting tiis na lang
napipinto na nating matikman
ang tamis ng tagumpay
Kaunti na lang, kaunti na lang
kaunting tiis na lang
atin nang mararanasan
pangarap nating Buhay na walang hanggan.

Ito na ang araw ng katubusan
kaya't buong mundo ay naguguluhan
katulad ng babaeng kagampan
nakakaranas tayo ng kahirapan
subalit ang Banal na Kasulatan
ang nangakong tayo'y itatanan
ni Jesus sa takdang kapanahunan
kalungkuta'y mapapawi
kung Siya na ang maghahari
sa walang hanggan.

'Di natin maihahambing
Kaluwalhatiang naghihintay sa atin…

Home