Kay Inam Masdan (Praise Looks Good on You)

Kapag kamay itinataas
At ika'y nagpupuri sa Akin
Ako'y nalulugod,
Sa iyong handog
Ang iyong papuri,
Kay inam masdan

Sa gabi't araw,
papuri mo sa langit
Ay Aking natatanggap,
Kay bangong alay
Ang iyong papuri,
kay inam masdan

Ikaw ay nag-aalay
Ng iyong mga handog
May awit ang iyong puso
Ngunit parang kay layo
Higit sa iyong alay
Nais ko'y ang iyong buhay
Na isang haing banal
Kay linis na tunay

Ingatan, buhay mo
Sa'kin ay ialay mo
Buong kalooban,
Walang kapintasan
At pakatandaan,
Ang nais Ko'y ikaw lamang

Itaas ang iyong kamay
At Siya ay sambahing tunay
Ang buhay mong taglay
Sa Kaniya'y ialay
At pakatandaan, ang nais Niya'y
Ikaw lamang
Ang iyong papuri,
Kay inam masdan

Home