Kay Kristo Lang

Kay Kristo ang Pasasalamat
Sa Kaloob ng Diyos sa Aking Buhay
Bagama't Ako'y Pinagpala
Tanging sa awa Niya Nabubuhay
Oh, Kayrami ng pagsubok, akong nalampasan
Ngunit di Matatawaran and biyayang nakamtan

Kay Kristo lang, Umaasa
Kalwalhatian ko'y Naroon sa kanyang Krus
Ang bawat tagumpay aking iaalay
Pag-asa ko't kalakasan ay Siya lamang

Kung mayroon man akong itataas
Ay hindi ang aking kakayanan
Pagka't sa kanya nanggaling
Ang kaloob ng Diyos sa aking buhay
At ngayon walang ibang hangarin
Siya'y mapaglingkuran
Kahit pa maiwala ko ang lahat
Sa aking buhay

Home