Kaybuti Mo

Katapatan Mo, O Diyos,
Tunay at dakila
Ang pag-ibig Mo'y wagas
At walang kapantay
Sa aming puso, sa aming buhay
Papuri't pagsamba'y iaalay
Bukas, noon, ngayon,
Magpakailan man, luwalhatiin Ka.

Panginoon, kaybuti Mo sa akin
Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin
Aawitan kita at pupurihin
Panginoon, kaybuti Mo sa akin

Napakabuti Mo, O aming Diyos Ama
Sa'yong likha, luluwalhatiin Ka
Napakabuti Mo, hindi Ka nagbabago
Noon, ngayon, kailan pa man
Sa buhay ko'y tapat (Ikaw).

Home