Kristiyano Lamang

Matamis ang Ngalang nalagda sa atin,
Ayon sa pahayag ng bagong tipan;
Ay isang pangalang dakila at banal
Nang galing kay Kristo, Kristiyano lamang.

Kristiyano lamang, kristiyano lamang
Banal kong pangala'y kristiyano lamang
Kristiyano lamang tanging pangalan
Tatahan sa langit, magpakailanman

Banal na pangalan, tayo'y pinagsama
Sa pagluwalhati sa Diyos ama
Sa ibang pangala'y walang kaligtasan
Liban lang kay Hesus, kristiyano lamang

Ang langit na bayan ay siyang tahanan
Nang mga kristiyano sa huling araw
Doo'y walang luha, kundi kagalakan
Kasama ni Kristo'y kristiyanong tunay

Home