Kung Kailan Kailangan Siya

Kahit pilitin kong
Puso ko'y maging matibay
Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay
Kung ako'y naro'n na at nagdurusa
Ang aking gagawin
Ay tawagan Ko Siya

Si Hesus, kung kailan kailangan Siya
Palaging naro'n at karamay Siya
Si Hesus kapag hindi ko na makaya
Sa Kaniya lang ako aasa

Maiiwasan ba ang iba'y hapis ang dulot
Kahit kaibigan ay nagbibigay sama nang loob
Kung ako'y masaktan saan pupunta
Ang aking gagawin ay tawagan ko Siya

Kung ako'y naroon na at nagdurusa
Ang aking gagawin ay tawagan ko Siya

Home