Lagi akong maniniwala

Kung ako'y maniniwala
Wala akong hindi makakayang gawin
Kung ako'y maniniwala
Pangarap ko'y makakayanang abutin
Dalangin ko sa bawat araw
Patnubayan ako ng gabay sa buhay ko

Lagi akong maniniwala
Mayro'ng anghel sa'king nagbabantay
Nakita'kong bawat hiwaga
Tunay na mayroong himala
Ngayon ako'y namamangha
Pagkat mayro'ng anghel sa'king buhay

Home