Laging Sama-sama

Napakaligaya at kahanga-hanga
sa ating pagmamasid:
Ang nagkakaisa't laging sama-sama
na magkakapatid;
Kahit may problema at wala kang pera,
Di ba't laging masaya?
Ganyan nga ang buhay kung
na kay Hesus,
Laging may galak sa t'wina.

Napakaligaya at kahanga-hanga
kung tayo'y nagbabatian,
Di nag-iinggitan at walang tampuhan
kundi nagmamahalan.
Kay sarap magpuri, kay sarap umawit
sa Diyos nating Ama,
Tinipon Niya tayo nang magkalapit,
upang magkasama-sama.

Home