Lahat Ibibigay

Paggising sa umaga,
Kay-ganda, kay-ganda,
Kay-ganda ng mundong ginawa Niya.
Ngayon lang nakita ang ganda
ng mundo,
Salamat sa Diyos at ako'y binago.

Nang tanggapin ko si Hesus,
aking Diyos,
Nabago ang lahat sa buhay ko.
Bagong ligaya ang nadarama,
Bagong pag-asa ang nakikita.

Lahat, lahat ay aking ibibigay,
Ibibigay pati aking buhay
upang purihin Siya.

Nag-uumapaw ang aking saya,
Pagmamahal Niya ang nadarama,
Kay-ganda ng buhay na nasa Kanya,
Purihin ang Diyos, purihin Siya.

Home