Lakas Ko'y Panibago

Sa panahong ito pakikipagbaka'y sukdulan
Ako'y nadarapa at tila'di na makabangon
At ang aking puso ay tinatangay ng alon
Tinig Mo'y dumarating sa akin
Lakas ko'y panibago

Salamat sa mga gabi
Salamat sa mga araw
Pagluha at paghikbi
Napapalitan ng kagalakan
Salamat sa mga dasal
Na Iyo nang tinugon
At sa Iyong Presensya
Lakas ko'y panibago,
O Hesus

Kagaya ni Elias pakikipagbaka'y sukdulan
Napakaluwalhati, pagdaka'y wala ng pag-asa
At ang aking buhay ay nawawala sa nota
Tinig Mo'y dumarating sa'kin
Lakas ko'y panibago

Inisip ko nang tumalikod sa Iyo
Kalimutan na ang biyaya Mo
Subalit saan pa ba ako tutungo?
Hindi ko kaya ang mabuhay ng malayo sa Iyo,
O Hesus

Home