Lalapit Ako Sa'yo

Lalapit ako sa'yo
Buhay ko'y nasa Iyo
Lalapit ako sa'yo
Ikaw ang pinto
Lalapit ako sa'yo
Ilaw ng buhay ko
Lalapit ako sa'yo
Ikaw ang Diyos.

Buhay inalay Mo
Tinubos ako
Ikaw ang daan sa'king
Muling pagsilang
Ang kagalingan ko
Sugat Mong natamo
Lakad Mo'y
susundan ko Kristo.

Home