Langisan Mo

Tuwing ako'y mayroong pagsubok
Nahihirapan ang damdamin ko
Subalit sa sandaling
Tawagin ko ang Ngalan Mo
Gumagaan ang pasanin ko

Langisan Mo ang pusong ito
Puspusin Mo ng Iyong Espiritu
O Diyos, nasa Iyo ang kalakasan ko
Langisan Mo ang pusong ito

Nilayo ng pagkakasala
Sa Iyong Presensiyang banal
Ngunit ang dugo Mo
Ang humuhugas sa akin
Nilinis Mo ang buhay kong ito

Di abot ng aba kong isip
Ang hiwaga ng Iyong salita
Salamat sa pag-ibig mo
Tinuruan Mo akong makaunawa
ng kalooban Mo

Home