Likha ng Iyong Salita

Nalalakaran ko ang mga lupa
Natatanaw ang bughaw na langit
Nadarama ang lamig ng hangin sa aking paligid
O kay inam ng mga likha mong nagpapaalala
Na sa tuwina Ikaw ay aming kasama

O Kay ganda ng iyong likha
Nagpapaalalang Ikay buhay sa bawat isa
Nadarama, nasisilayan
mga likha ng iyong salita at isipan
Namamangha sayong mga gawa
Ang tulad ko na likha ng iyong salita

Akot Ikay sa kaniya nagmula
Maging buhay na taglay mo Siya ang may likha
Nilikha kang wangis sa kanya
Higit sa ibang mga likha
O kay inam malaman iisang pinagmulan
kasakasamay mga munting Diyos rin naman

Mula sa kawalan, galing sa kanyang isipan
ang mundoy naanyuan, liwanag sa kadiliman
lupa ay natamnan ng mga punot halaman
ibong nagliliparan awit ang tangan-tangan
kalikasan pinamunuan ng isang Adan

Home