Linisin Mo Ako

Narito ang puso ko naghihintay Sa'yo
Naghahangad ng paglilinis Mo
Narito ang puso ko umaasa Sa'yo
Naghahangad ng pang-unawa Mo

Linisin Mo ako, O Panginoon
Linisin Mo ako, O Panginoon
Linisin Mo, Hesus,
bawat sulok ng pusong ito
Pintig nito'y luha't daing
Tanging sa'yo lamang inihahain

Narito ang buhay ko
Itataas Sa'yo
Puspusin Mo ng Banal Mong Espiritu
Narito ang buhay ko
Inaalay Sa'yo
Gawin Mong daluyan
ng kalooban Mo

Home