Ako'y magpapasakop Sa'yo

Binigyan ng kamay upang
umabot sa naligaw
Ipadama ang Pag-ibig at
ang Katubusan
Binigyan Mo ng pandinig
ng marinig ang'Yong tinig
Kalungkutan ng iba'y dama,
kaya ngayo'y sumasambit

Ngayo'y binabalik Sa'yo
Bigay Mong kakayahan
Ang buhay ko at ang lahat
ng kalooban Mo'y matupad
Ngayo'y umaalis ako
Sa'yong daan Panginoon.
Tanging nais lamang ay
masunod ang tinig Mo

Ako'y magpapasakop Sa'yo,
Tanging hangad ko lang
Ay puspusin ang puso,
Gamitin Mo ang buhay kong ito,
Upang masabi ko
Mahal kita oh Kristo
Kaya't ako'y magpapasakop Sa'yo

Binabalik Sa'yo
Ang papuri't pagsamba
Narito ako Hesus, inaawitan Ka
O Diyos Ikaw lamang,
Ang umibig ng wagas
Kaya't Ama gamitin Mo ako
Mahayag ang buhay Mo

Ako'y magpapasakop Sa'yo,
Tanging hangad ko lang
Ay puspusin ang puso,
Gamitin Mo ang buhay kong ito,
Upang masabi ko
Mahal kita oh Kristo
Kaya't ako'y magpapasakop Sa'yo

Ako'y magpapasakop Sa'yo,
Tanging hangad ko lang
Ay puspusin ang puso,
Gamitin Mo ang buhay kong ito,
Upang masabi ko

Mahal Kita oh Kristo
Mahal Kita oh Kristo
Mahal Kita oh Kristo
Kaya't ako'y magpapasakop Sa'yo

Mahal Kita oh Kristo
Kaya't ako'y magpapasakop Sa'yo

Home