Lumalapit, Lumuluhod

Panginoon, narito ang puso ko
Lumalapit, lumuluhod
Sa banal Mong trono
Paging dapatin Mong
Ikaw ay makapiling
Upang sa puso't isip ko'y
Ikaw ay sambahin

Kaya ngayon ang puso ko'y lumalapit
Patawad ang sinasambit
Sa aking pag-awit
Kaya ngayon, ako'y lumuluhod
Narito ang buhay ko inaalay Sa'yo.

Home