Lupa Man Ay Langit Na Rin

Nakita ko ang tunay na pag-asa
Natagpuan ang tunay na ligaya
Mahal naming Panginoon ako'y sumasamba
'Pagkat sa piling Mo'y walang kasing ganda

Ikaw ang nagturo ng tamang landasin
Sa puso at aking damdamin
Dinggin ang papuri, ang bawat dalangin
Dahil Sa'yo lupa man ay langit na rin

Umasa Kang ikaw ang iisipin
Pangalan Mo ang laging tatawagin
Mahal naming Panginoon hindi Ka lilimutin
'Pagkat Ikaw ang siyang gabay ng damdamin

Ikaw ang nagturo ng tamang landasin
Sa puso at aking damdamin
Dinggin ang papuri, ang bawat dalangin
Dahil Sa'yo lupa man ay langit na rin
Dahil Sa'yo lupa man ay langit na rin

Home