Luwalhatiin Ka

Lahat ng papuri ay Sa'yo
hindi magbabago
Buong puso't kaluluwa
ang aming pagsamba
Sa'yo lamang iaalay
awit nitong buhay
Pagsuyo at pagmamahal
Sa'yo ibibigay

Luwalhatiin Ka ngayon at kailanman
Kadakilaan Mo ay walang hanggan
Noon hanggang ngayon
at sa habang panahon
Luwalhatiin Ka Panginoon

Home