Mabuti Pa Rin

Sa pagiging Kristiano natin
Kaydaming nabuong awitin
'Pagkat nararanasan natin
Mga samo't saring damdamin
Sa tindi ng pagsubok ay nalulumbay
Sa tuwing may pag-uusig
ay nananamlay
Sa oras ng pagpapala'y
abut-abot naman ang tuwa

Kaya't mabuti pa rin
'Pagkat si Kristo'y laging nasa atin
Umulan man at umaraw sa'tin
Bagyo ma'y dumating
Sa biyaya ng Dios ang lahat
Ay mabuti pa rin

Mga eksenang makukulay
Hawig sa pinilakang tabing
Mayro'ng drama at komedya
Sarsuwela, aksyon at trahedya
Kahit nahihirapan ay sumasamba
Nagbibigay papuri at kumakanta
Palibhasa'y batid na hindi Siya
Nagkukulang sa'tin

Home