Maghari Ka

Nanunumbalik sa Iyong paglingap
Dinadalangin ang Iyong pagtanggap
Hinahanap ang Iyong katuwiran
Niyayakap ang Iyong kalooban.

Maghari Ka, maghari Ka
Panginoong Hesus maghari Ka
Sa buhay ko, sa puso ko
Pangnoong Hesus maghari Ka

Home