Maliban Kay Kristo

Sino sa inyo ang hindi nagkakamali?
Sino ang sarili'y tinatawag na mabuti?
Sabihin mo nga, kung mayroong isa
Sa atin na hindi nagkasala?

Sino sa inyo ang hindi nag-isip ng mali?
Sino ang minsan ay hindi nakapagmalaki?
Kung laman ay mahina, huwag mag-alala
Lagpas ang tingin diyan ng ating Ama

Kung aamin ka lang na ikaw ay mahina
Matutulungan ka Niya
Kung aamin ka lang na ika'y nagkasala
Nagpapatawad Siya
Lahat naman tayo'y nagkakamali
Batid kong pag-amin ay di madali
Isuko lang natin, tayo'y magsisi
Ang Diyos natin ay mabiyaya't mabuti
Siya ay mabiyaya't mabuti

Ang lahat ng nasabi mo ba'y totoo?
Lahat ng inisip sa kapwa mo ay wasto?
Sabihin mo nga, kung kahit isa
Wala bang nasaktan sa iyong salita?

Maliban kay Kristo?
Sinong kayang magbago?
Sinong kayang umako?
Sa mga kasalanan mo?

Lahat naman tayo'y nagkakamali
Pag-amin sa sala ay di madali
Isuko mo lamang
Ang paglaya'y nagsisimula
Sa buong pusong pagsisisi

Home