Mananatili sa piling Mo Kristo

Mananatili sa paglingap Mo Kristo (Still tied to my Absolute)

O ikaw na nakaranas na ng
Pagkilos ni Hesus
sa pag-asa at pagtitiwala
Ginapi mo ang'yong mga kaaway
Minsan may pag-uusig
pagsubok tila kay hirap (kay hirap)
Ngunit Siya'y nakaagapay

At kung ika'y susuko
Sino ba ang tatayo
Sa takbuhin ikaw ang pinili
sa kaaway gagapi
Magpatuloy lumaban
Pagka't di ka Niya iiwan
Tumingin lamang sa dulo (sa dulo)
Pagka't oras di maglalaon

Koro
Taglay ang pag-ibig ng Diyos
at kalasag ng pananampalataya
Pagpapasakop sa espiritu
rubdob ng pananalangin (O Kristo)
Pagka't hindi laman at dugo
Kundi sa espiritu ng panahon
Maging sa gitna ng kadiliman
Ako'y mananatili (mananatili)
Sa paglingap mo Kristo
Mananatili sa paglingap mo Kristo. .

May humahatak sa'king puso
sa tuwing dumirinig
Ikaw ay bumabang muli sa anyo ng Salita
At nagwiwika
Magpahinga't pumayapa
Tapos na ang laban (ang laban)
Sa'kin lang magtiwala

Ngayon ay aking nalalaman
Lahing pinagmulan
Bakit ako magpapagapi
Kung nasa'kin ang Iyong mga pangako
Maghaharing kasama Mo
Hanggang sa makita (makita)
Diyos na nagtiwala

Home