May Galak

May galak, may saya, may tuwa
Sa piling ng Diyos
Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho

May awit, may sayaw, at papuri
Para sa Diyos
Na hatid ng pusong pinagpala
Niyang lubos

Handog N’ya ay kapayapaan
Handog N’ya ay kagalakan
Handog N’ya ay kalakasan
Sa bawat pusong napapagal
Kaya’t ang awit ng papuri
Awit ng pasasalamat
At ang awit ng pagsamba
Ay para lang sa Kaniya

Home