May Liwanag Ang Kaluluwa

May liwanag ang Kalul'wa ko,
Mal'walhating kislap
Maningning at walang katulad
Kay Kristo nagbuhat

Diwa ko'y may sinag-araw
At kasayahang walang hanggan
May sinag-araw sa ngiti
Ni Hesus kong l'walhati

Kalul'wa ko ay umaawit,
Do'n sa Hari ng langit
Si Hesus nama'y nakikinig,
Nang sa pusong tinig

May galak ang aking kalul'wa
May pag-asa't pag-ibig
May biyaya S'yang ibibigay
Tuwang ibibihis

Home