May tinig

Dapat ay malaman mo
sa gitna ng kaguluhan ito
may tinig na nagsasabi
tumingala ka lamang laging
may bago pagasa

May tinig, may tinig sa oras na ito
tumatawag, tumatawag sa bawat kaluluwa
lahat at
lumalapit, kumapit sa Diyos

Home