Muhatag Sa Kalipay

Muhatag sa kalipay
Diha sa Ginoo
Muhatag sa kalipay
Diha sa Ginoo
Ug daygon ta ang Dios
Simbahon ta Siya
Sa malipayong kasing-kasing
Hallelujah!

Magbigay nang masaya
Sa'ting Panginoon
Magbigay nang masaya
Sa'ting Panginoon
Purihin natin Siya
Sambahin natin Siya
Na may pusong maligaya
Alleluia!

Home