Munting Mga Tinig

Munting mga tinig
Halina't umawit
ng papuring himig
Sabay-sabay umawit
ng himig ng pag-ibig
Sa'ting Diyos sa langit

Buong puso nating purihin
ang Ngalan Nya
Pasalamatan Siya
lahat ng nilikha Nya
Siya ang lumikha ng lupa,
langit at bitwin
at mga batang tulad natin

Home