Munting Tinig

Ang sabi ng iba sa akin
Ako ay bata pa
Di pa raw marunong mag-isa
Dahil bata pa nga,
Nangangamba natatakot
Minsan nadarapa
Mahina ang damdamin
Dahil bata pa nga,

Munting bata man ako tingnan
Ngunit di naman sa isipan
Sa puso ko ay may awiting
Sayo nakalaan.

Munting tinig ko'y
Iyong pakinggan
Simpleng awit Ika'y hahandugan
Pasasalamat ko'y Sayo
Dahil inibig Mo,
Inibig Mo kahit bata ako.

Home