Nahugasan Ka Na Ba ng Dugo

Ang iyong puso kaya'y nalinis na
Sa dugo ng Korderong banal?
Ang tiwala niyo kaya'y nalagak na
Sa dugo ng Korderong banal?

Sala mong kayrumi,
Nahugasan na ba sa Dugo?
Ang iyong puso kaya'y nalinis na,
Nahugasan na ba sa Dugo?

Bawat araw ba'y nagpapasakop ka
Kay Hesus na Kordero ng Diyos?
Bawat oras ba'y nagtitiwala ka,
Kay Hesus na Kordero ng Diyos?

Maputi ba ang iyong kasuotan,
Nahugasan ka ba sa Dugo?
Pagdating Niya ay handa ka bang tunay,
Nahugasan ka ba sa Dugo?

Kasalana'y iwaksi na nang lubusan
Magpalinis ka na sa Dugo
May Bukal na lunas sa kasalanan
Magpalinis ka na sa Dugo.

Home